Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Uớc mơ và hiện thực?

Go down 
Tác giảThông điệp
Oliver
Lương Sơn Tả Sứ
Lương Sơn Tả Sứ


Tổng số bài gửi : 638

Các thông tin khác:
Trang bị: Đồ Long Đao - Xích Thố Đồ Long Đao - Xích Thố
Võ công:
Vật phẩm:

Bài gửiTiêu đề: Uớc mơ và hiện thực?   2/7/2009, 12:57 pm

(Dân trí) - Sinh ra ? nông thôn trong hoàn c?nh không ???c thu?n l?i, tôi luôn có m?t ni?m khao khát mu?n thay ??i cu?c s?ng... ?ó là ni?m ao ??c thúc ??y tôi hàng ngày, và tôi bi?t tôi ?ang ? ?âu, là con ng??i th? nào và tôi c?n làm gì?

??i v?i tôi lúc h?c c?p 2 thì ch?a có khái ni?m rõ ràng v? “m?t cu?c s?ng t?t h?n ? m?t th? gi?i r?ng l?n h?n” chính xác là th? nào và ? ?âu. Nh?ng tôi c? xác ??nh cho mình nh?ng m?c tiêu tr??c m?t ?? mà ph?n ??u, luôn tranh th? m?i th?i gian ?? h?c t?p và trau d?i ki?n th?c. Ph?i tìm ra cách h?c ??ng não sao cho có chi?u sâu và hi?u qu? nh?t, bi?n nh?ng ki?n th?c c?a th?y, c?a sách v? thành ki?n th?c c?a mình. Và tôi c? d?n b??c trên con ???ng c?a riêng tôi nh? th?.
--> Hi?u rõ và ?úng ??n v? "h?c t?p"

H?c ? quê thì tôi luôn ao ??c t?i môi tr??ng t?t h?n là h?c trên Hà N?i, n?i giúp tôi có ?i?u ki?n h?c t?t h?n và có th? s? có nhi?u c? h?i ??n v?i tôi. Trong khi b?n bè ngh? hè thì tôi v?n t? ôn bài v? và quy?t ??nh d? thi vào m?t tr??ng c?p 3 trên Hà N?i và ?ã trúng tuy?n v?i ?i?m cao nh?t. Lúc ??y tôi ?ã xác ??nh cho mình r?ng ?ây ch? là k?t qu? b??c ??u trên hành trình ph?n ??u ?? tìm c? h?i ?i du h?c.
--> Bi?t b? qua nh?ng vui thú tr??c m?t mà lo cho t??ng lai, ??ng th?i xác ??nh ?úng n?c thang ??u tiên trong con ???ng chinh ph?c ??c m? c?a mình

May m?n cho tôi là sinh ra trong m?t gia ?ình dù ? nông thôn nh?ng suy ngh? c?a b? m? tôi ?ã v??t kh?i l?y tre làng, không nh?ng ?ã ??ng tình v?i nh?ng ??c m? c?a tôi mà còn c? g?ng h?t s?c giúp tôi th?c hi?n ??c m? ?ó. Nh? v?y, tôi càng t? tin h?n và kiên ??nh h?n con ???ng ?ã ch?n. Và trong con ng??i tôi luôn có s? quy?t tâm, mu?n làm gì thì ph?i làm b?ng ???c ?? ??t ?i?u mình mong mu?n. Th??ng ??nh làm gì, tôi b?t tay ngay vào công vi?c, không bao gi? có s? l??ng l? n??c ?ôi “?? ngày mai r?i tính”.
--> S? ?ng h? c?a ng??i thân, bè b?n luôn luôn là 1 ??ng l?c r?t l?n và ko th? thi?u, ý chí quy?t ?oán cao!

N?m h?c l?p 12, trong khi t?t các b?n ??u t?p trung lo cho k? thi t?t nghi?p ph? thông và thi ??i h?c, riêng tôi vì m?c tiêu mu?n ?i du h?c, tôi mi?t mài rèn luyên 3 môn ?? d? thi l?y h?c b?ng ?i n??c ngoài là ti?ng Anh, toán và v?t lý. Th?y tôi ít quan tâm ??n các môn h?c khác ??n n?i các th?y cô ph?i nh?c nh?. Nh?ng tôi ngh? r?ng mình mu?n ??t ???c m?c ?ích thì ph?i li?u, ph?i ch?p nh?n th? thách, th?m chí có th? m?t mát. Và chính nh?ng suy ngh? có ph?n “li?u l?nh” ?y c?a tu?i tr? ?ã giúp tôi có su?t h?c b?ng ?i du h?c Singapore.
--> Không s? r?i ro!

Ngày tôi c?t b??c xa quê h??ng, trong ??u tôi v?n nh? có l?i nh?c nh? vô hình r?ng “?ây v?n ch?a ph?i là ?i?m d?ng cu?i cùng” trong cu?c hành trình c?a mình. N?i ??t khách quê ng??i, tr?i qua bao nhiêu khó kh?n, tôi h?c ???c nhi?u ?i?u và có nh?ng nhìn nh?n v? con ng??i và cu?c s?ng m?i h?n.
--> Không ng?ng h?c h?i

M?y tháng sau ?ó, tình c? tôi th?y thông tin v? h?c b?ng du h?c Anh qu?c. M?t ni?m ao ??c l?n h?n l?i tr?i d?y trong tôi. Có l? l?n này m?i chính là th? thách l?n c?a tôi ? tu?i 18, b?i tôi còn nh? r?t rõ tâm tr?ng mình th? nào khi c?m trên tay th? t? ch?i c?p Visa c?a ??i s? quán Anh. Tôi “s?c” và suy s?p vài ngày. Gia ?ình và b?n bè ??ng viên tôi r?t nhi?u . Nh?ng tôi không ch?p nh?n ???c lý do bên ??i s? quán ??a ra r?ng h? nghi ng? tôi v? m?c ?ích h?c t?p mà tôi ??a ra.
--> Không th?a mãn v?i th?c t?i!

Chính vì v?y mà tôi quy?t ??nh kháng cáo l?i quy?t ??nh c?a ??i s? quán Anh. Tôi hi?u vì sao h? nghi ng? tôi m?i sang Singapore ???c m?y tháng mà l?i mu?n sang du h?c ? Anh. ?i?u ?ó càng làm tôi ph?i trình bày cho rõ m?c tiêu h?c t?p chính ?áng c?a mình.
--> Vì hoài bão, dám ???ng ??u th? thách!

B?ng nh?ng l?i l? chân thành t? ?áy lòng, tôi bày t? trên lá th? ki?n ngh? ?? g?i t?i Tòa án Anh. Tôi hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a s? vi?c, r?ng m?t cô sinh viên Vi?t Nam nh? bé kháng cáo ??i s? quán Anh có quy?n l?c. Sau ?ó th?nh tho?ng tôi l?i nh?n ???c th? t? bên Tòa án t?i Anh mà ch?a có quy?t ??nh chính th?c nào c?. Tôi không ng? s? vi?c l?i kéo dài ??n th? và ?i?u ?ó làm tôi th?c s? chán n?n. Tôi ?ã m?t ni?m tin vào cu?c s?ng h?n tr??c, nh?ng tôi không ?? mình r?i vào ?áy sâu c?a s? g?c ngã. Tôi ?ã ngh? là không còn hy v?ng và c?ng ?ã t? b? ý ??nh chuy?n n?i du h?c khi mà tôi ?ã m?t công ch? ??i su?t 8 tháng tr?i. Vào th?i gian ?y, ?ôi khi tôi ?ã trách mình t? gây ra m?t sai l?m l?n ? tu?i 18 vì quá b?ng b?t.
--> Trong quá trình chinh ph?c ??nh cao, c?n l??ng tr??c ?c nh?ng tình hu?ng nh? th? này, ?? mà t? ?ó ko s? s?t, bi?t t? ??ng lên sau khi th?t b?i!

?i?u th?t b?t ng? ??n v?i tôi vào ?úng hôm sau ngày sinh nh?t th? 19 c?a tôi, khi tôi nh?n ???c th? c?a Tòa án Anh kh?ng ??nh r?ng tôi ?ã kháng cáo thành công. Ni?m vui còn nhân lên khi tôi ??c nh?ng l?i nh?n xét và quy?t ??nh c?a Tòa án. H? ?ánh giá cao m?c ?ích chân thành m?t cách t? nhiên c?a tôi và nh?ng l?i l? ??y s?c thuy?t ph?c. Tôi không th? di?n t? ???c c?m giác sung s??ng c?a mình khi ??t ???c thành công mà mình ?ã ph?i th?c s? c? g?ng theo ?u?i su?t m?t th?i gian dài. Và nh? có quy?t tâm cao, tôi ?ã bi?n th?t b?i thành m?t k? tích mà tôi làm ???c ? tu?i 18.
--> Tr? thành ng??i chi?n th?ng!!!!!!

T? kinh nghi?m c?a b?n thân, tôi th?y ti?c cho nhi?u b?n tr? có nhi?u ??c m? hoài bão th?t ??p nh?ng ch?a th?t s? quy?t tâm ph?n ??u ?? th?c hi?n nh?ng ??c m? hoài bão ?ó. Ph?i ch?ng vì các b?n còn thi?u t? tin hay còn ng?i ???ng ??u v?i th? thách, th?m chí còn l??ng l? theo ki?u suy ngh? “?? mai r?i tính”. Các b?n xác ??nh ???c r?ng mình mu?n gì nh?ng l?i ch?a h? b?t ??u ?? chinh ph?c m?c tiêu ??c m? c?a mình.

Tôi luôn hy v?ng các b?n tr? Vi?t Nam hãy “dám ??c m? và dám th?c hi?n”. Hãy b?t ??u và s? ??n ???c ?ích c?a con ???ng riêng c?a m?i ng??i.
Sally Vu vusally@gmail.com
36 St Fillans Road, London SE6 1DG


Màu ?? theo Oliver là ?i?m m?u ch?t trong thành công c?a Sally, màu xanh là kinh nghi?m rút ra t? bài vi?t này!

Qua Sally, th?y mình th? ?? quá, nh? bé quá!!!!


_________________Về Đầu Trang Go down
 
Uớc mơ và hiện thực?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GẶP GỠ :: Đời sống sinh viên-
Chuyển đến